حضور محسن بابایی سرپرست شهرداری آبعلی در مدرسه دخترانه ابراهیمی و دیدار با خانم قیدر مدیریت مدرسه جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات مدرسه …روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات