بابایی با بیان اینکه در حال حاضر جمع آوری نخاله های ساختمانی در معابر اصلی و فرعی برای تسهیل تردد شهروندان و ماشین آلات صورت می گیرد افزود: واحد خدمات شهری با برنامه ریزی های مشخص نسبت به گشت زنی به صورت مستمر در تمامی محدوده شهر و تحت پوشش در ساعات مختلف اقدام نموده است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلیه نخاله غیرمجاز و رها شده و پسماندهای شهری در مناطق مسکونی مراتب را با شماره سامانه ۱۳۷و ۷۶۵۳۲۰۷۷ در ۲۴ ساعت شبانه روز اطلاع رسانی کنند تا در اولین فرصت مأمورین شهرداری نسبت به جمع آوری این نخاله ها در سطح محدوده  اقدام کنند.
سرپرست شهرداری آبعلی  در ادامه گفت: متاسفانه برخی شهروندان با عدم رعایت توصیه ها و اخطارها، اقدام به دپوی خاک و نخاله و ضایعات ( عدم تفکیک ضایعات از خاک و نخاله) در برخی زمین های بایر در سطح منطقه می کنند که این امر علاوه بر ایجاد خطرات بهداشتی و زیست محیطی، موجب لطمه زدن به منظر شهر و آلودگی بصری می شود.
بابایی  تصریح کرد: شهرداری سالیانه هزینه قابل ملاحظه ای را صرف پاکسازی نخاله هایی می کند که منظر شهری را  زشت می کند ،که رعایت این مسئله از سوی مردم و تخلیه نخاله در اماکن مجاز پیش بینی شده علاوه بر اعطای زیبایی به سیمای شهر از اتلاف هزینه هایی که باید در آن صرف شود جلوگیری می کند.