جلسه سرپرست شهرداری آبعلی با تاکسیداران خط آبعلی، رودهن برگزار شد.

 
در ابتدای این جلسه نمایندگان تاکسیداران با ابراز بیانات و مشکلات موجود، خواستار رفع آنها و خدمات مطلوب واحد تاکسیرانی و ساماندهی مسیر خطوط شهری در تمام نقاط گردیدند.
بابایی ضمن خوش آمدگویی ابراز کرد: مشکلات موجود از قبل وجود داشته و باید با ارائه راهکارهای مختلف این مسائل کمتر گردد.
وی اضافه کرد: حل کردن تمام این مسائل با همفکری و مشارکت در این زمینه قابل مرتفع شدن بوده، و فقط بیان مشکلات کار ساز نخواهد بود، و شما دست اندرکار این موضوعات در طول شبانه روز می باشید، که در حین درگیر شدن میتوانید به دنبال راه چاره و بیان آنها باشید، و به عنوان پیشنهاد بتوان از آن استفاده کرد.
در ادامه اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر آبعلی طی گفتگویی گفت : در بیان راهکارهای اثر بخش به همه شما کمک خواهیم کرد، و باید با همفکری راه حلی برای آن پیدا نمائیم، و حداقل به سمت کمرنگ کردن و حل شدن آنها قدم مثبتی برداشته باشیم.
وی اذعان داشت: به زودی گشت تاکسیرانی در تمام مسیرها برقرار خواهد شد، و با تعاملی که با اداره راهنمایی و رانندگی انجام خواهیم داد، در جهت در اختیار گرفتن یک مامور این مشکل را برطرف خواهیم کرد.
در پایان شریف آهی نائب رئیس شورای اسلامی بیان داشت ؛ جهت رفع مشکلات و ارائه تسهیلات و خدمات رسانی مناسب به شهروندان، کلیه امکانات را در اختیار رانندگان قرار داده تا در ایاب ذهاب شهروندان کوشا بوده و با سرویس دهی مناسب و به موقع با توجه به فرارسیدن فصل سرما خطراتی متوجه مسافرین نگردد.