ادامه پیشرفت اجرای پروژه عمرانی دیوار حائل خیابان شهید سلطان آهی (استراحتگاه و تفریحگاه خانوادگی ) به روایت تصاویر …روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات