نشست مشترک شریف آهی شهردار آبعلی با آقای احمدزاده رئیس اداره پست شهرستان دماوند

نشست مشترک شریف آهی شهردار آبعلی با آقای احمد زاده رئیس اداره پست شهرستان دماوند در خصوص بررسی مسائل و مشکلات ساختمان اداره پست شهر آبعلی و پیگیری در راستای راه اندازی مجدد جهت خدمات دهی به شهروندان . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات