محسن بابایی سرپرست شهرداری آبعلی در ادامه برنامه های هفتگی ملاقات مردمی، امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه پذیرای شهروندان بود و ضمن بررسی و رسیدگی به مشکلات آنان دستورات و راهکارهای لازم را صادر کرد.