سرپرست شهرداری آبعلی: ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری آبعلی

با تفکیک زباله (پسماند خشک) از مبداء به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، در ساعت معینی از روز اولین چیزی که در ابتدای کوچه ها و معابر شهر خود نمایی می کند سطل های زباله ایی است که از حجم زیادی انواع زباله سریز می شود و در این میان هم برخی از افراد سود جو را مشاهده میکنیم که مواد قابل بازیافت را تفکیک می کنند. میثم قربانی با اعلام این مطلب بیان داشت: گرچه از سالیان قبل اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء در شهر آبعلی شنیده میشد اما این طرح به مرحله اجراء نرسیده بود،لذا با هدف جلوگیری از ورود افراد سود جو و از سویی ایجاد درآمد #پایدار خوشبختانه با همفکری،درایت و مساعدت #اعضای شورای اسلامی شهر و سپس انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مزایده این امر تحقق یافته و جهت ایجاد درآمد پایدار گام موثری برای شهرداری ایجاد کرده است. قربانی از اجرایی شدن طرح تفکیک زباله از مبداء و جداسازی پسماند خشک طی روزهای آتی خبر داد، و افزود: تفکیک زباله از مبداء بسیار ضروری است و تلاش می شود به نحو مطلوب خدمات شایانی به همشهریان محترم صورت پذیرد. سرپرست شهرداری آبعلی در پایان اذعان نمود: مجموعه شهری جهت افزایش درآمد،حفظ محیط زیست و بهره برداری از مواد بازیافتی لحظه ایی از تلاش و اهتمام کوتاه نخواهد آمد و از هر فرصتی مبنی بر افزایش بهره وری با هدف خدمت به شهروندان گرامی استفاده خواهد نمود.

  نظرات