برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری آبعلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، جلسه شورای اداری شهرداری آبعلی با حضور محسن بابایی سرپرست شهرداری و کارکنان ستادی شهرداری برگزار و در راه پیشبرد اهداف شهرداری بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه بابایی ضمن تشکر از تلاش همکاران در زمینه برگزاری انتخابات و تبریک هفته قوه قضائیه ، از کارکنان درخواست نمودند که بیش از گذشته در راه خدمت بی منت به شهر و شهروندان و تکریم مردم در نظام اداری و تسریع در انجام فرآیندهای کار و حرکت به سمت سازمانی توانمند و پاسخگو اهتمام و تلاش نمایند

  نظرات