دیدار شهردار آبعلی با رئیس آب و فاضلاب شهری


📷 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، حامد سلطان آهی شهردار آبعلی صبح امروز با ابوذر فردی رئیس آبفای شهری آبعلی دیدار و در خصوص مسائل و برنامه های مشترک ، راهکارهای اصولی ، فرهنگ سازی مصرف آب ، شفافیت مالی دو اداره  و همچنین پیگیری مطالبات مردمی و رفع مشکلات آب شرب گفتگو کردند.

  نظرات