دومین جلسه ساماندهی مجموعه پیست اسکی آبعلی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، دومین جلسه ساماندهی مجموعه پیست اسکی آبعلی با حضور محمدرضا شریف آهی رئیس و حامد قربانی عضو شورای اسلامی شهر ، میثم قربانی سرپرست شهرداری و با حضور مدیران شهرداری و با دستور جلسه بررسی و رفع مسائل و مشکلات مجموعه با عنایت به فرارسیدن فصل سرما در دفتر شورای اسلامی شهر آبعلی برگزارشد .

  نظرات