حامد سلطان آهی شهردار آبعلی امروز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه پاسخگوی مراجعه کنندگان بود و دستورات لازم را در جهت بررسی و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مراجعه کنندگان صادر کرد