بازدید سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم شریف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی به همراه حامد سلطان آهی شهردار و اعضای شورای اسلامی از پروژه احداث الاچیق و شهربازی شهرک مدرس .روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات