بازدید حامد سلطان آهی شهردار و محمد رضا شریف آهی رئیس شورای اسلامی شهر آبعلی از معابرفرعی شهر و رسیدگی و اصلاح ، جهت تسهیل در ایاب و ذهاب ساکنین .

  نظرات