بازدید حامد سلطان آهی شهردار آبعلی از محل اجرای پروژه‌های عمرانی تکمیل رفیوژ بلوار امام خمینی (ره) و احداث الاچیق و شهربازی پارک مدرس .روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات