بازدید اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری تهران از شهرداری آبعلی


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ؛ ابتدا حامد سلطان آهی شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری آبعلی در خصوص برنامه ها ، اقدامات و پروژه های ستاد توضیحات لازم را ارائه نمود.
 
 در این بازدید که اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری تهران از جمله آقایان فخاری، عباسی، غفاری و نورمحمدی نماینده فرمانداری شهرستان دماوند، شهردار آبعلی و جمعی از مدیران شهرداری آبعلی حضور داشتند از مجموعه پیست اسکی آبعلی ، سوله انبار نمک و ساختمان ستاد مدیریت بحران شهرداری آبعلی دیدن کردند.
 
 در پایان حاضرین از توجه ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی به بحث مدیریت بحران و تجهیز کامل امکانات جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی با توجه به‌ فرارسیدن فصل سرما و یخبندان قدردانی نمودند.

  نظرات