اولین جلسه شورای اداری شهرداری آبعلی به ریاست حامد سلطان آهی شهردار جدید در شهرداری برگزار شد.

اولین جلسه شورای اداری شهرداری آبعلی به ریاست حامد سلطان آهی شهردار جدید در شهرداری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ،اولین جلسه شورای اداری به ریاست حامد سلطان آهی و با حضور اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری برگزار شد.
در این جلسه شهردار آبعلی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از مجموعه شورای اسلامی و شهرداری ، خدمت به مردم را لطف بزرگی از جانب پروردگار دانست و گفت: آبعلی از مردمانی فهیم و شریف و صبور برخوردار است که خدمت به آنان موجب غرور و خوشحالی برای من است.
وی افزود: حوزه جدید کاری یک فرصت جدید است که باید جهت جلب رضایت مردم تمام انرژی خود را بکار بریم و البته که در این مسیر حمایت های مردمی موجب دلگرمی و انگیزه بیشتر می باشد.
شهردار آبعلی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم سربلند از دوران مسئولیت در شهر بیرون آییم در این همفکری ،همکاری و هم افزایی مجموعه شهرداری ضروری می باشد که امیدواریم این مهم در مسیر درست خودش اتفاق افتد.

  نظرات