ادامه روند پیشرفت اجرای پروژه جدولگزاری خیابان‌های محله خارون ( جنب کارخانه ایرانداد آب معدنی ) شهر آبعلی به روایت تصاویر..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات