دیدار صمیمی شریف آهی شهردار آبعلی با سروان امانی فرمانده کلانتری در خصوص مباحث امنیتی و انتظامی

  نظرات