دومین جلسه ستاد اسقبال از بهار در شهرداری آبعلی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، با حضور کلیه مسئولین دستگاه های خدمات رسان و با هدف برنامه ریزی جامع و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و مسافران دومین جلسه ستاد خدمات سفرهای نوروزی در شهرداری آبعلی برگزار شد .

  نظرات