جلسه پیگیری آب آشامیدنی شهر آبعلی با حضور سید احمد رسولی_نژاد نماینده شهرستان دماوند وفیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ، محمدی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ، حامد سلطان آهی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آبعلی و رئیس اداره آب و فاضلاب شهر آبعلی برگزار و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید. روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر آبعلی