برگزاری اولین جلسه شورای اداری با مدیریت محسن بابایی سرپرست شهرداری آبعلی

برگزاری اولین جلسه شورای اداری با مدیریت محسن بابایی سرپرست شهرداری و سایر مدیران که پس از گفتگو و تبادل نظر مقرر گردید که شهرداری نسبت تکریم ارباب رجوع و ضدعفونی معابر و اماکن عمومی اقدام نماید..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات