اولین جلسه شورای اداری شهرداری آبعلی به ریاست حامد سلطان آهی شهردار جدید در شهرداری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ،اولین جلسه شورای اداری به ریاست حامد سلطان آهی و با حضور اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری برگزار شد.
در این جلسه شهردار آبعلی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از مجموعه شورای اسلامی و شهرداری ، خدمت به مردم را لطف بزرگی از جانب پروردگار دانست و گفت: آبعلی از مردمانی فهیم و شریف و صبور برخوردار است که خدمت به آنان موجب غرور و خوشحالی برای من است.
وی افزود: حوزه جدید کاری یک فرصت جدید است که باید جهت جلب رضایت مردم تمام انرژی خود را بکار بریم و البته که در این مسیر حمایت های مردمی موجب دلگرمی و انگیزه بیشتر می باشد.
شهردار آبعلی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم سربلند از دوران مسئولیت در شهر بیرون آییم در این همفکری ،همکاری و هم افزایی مجموعه شهرداری ضروری می باشد که امیدواریم این مهم در مسیر درست خودش اتفاق افتد.