اجرای عملیات شن ریزی در معابر فرعی و پرتردد سطح شهر آبعلی ، طرح استقبال از نوروز ۱۴۰۲. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات