انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی، انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی دوره ششم شهر آبعلی برای دومین سال برگزار شد.
بر این اساس پس از برگزاری انتخابات و اخذ نتایج آرا ، آقای محمدرضا شریف آهی به‌عنوان رئیس و مجید قربانی به‌عنوان نایب رئیس و میلاد کاظمی به‌عنوان منشی اول و حامد قربانی به‌عنوان منشی دوم انتخاب گردیدند.

  نظرات