به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی، حامد سلطان آهی شهردار و محمدرضا شریف آهی رئیس شورای اسلامی در پیامی روز کارگر را تبریک گفتند. متن پیام بدین شرح است؛  روز کارگر روز سپاس از مردان بی ادعایی است که با دستان پینه بسته خود دستاوردهای بزرگی را به میهن عزیز خود اهداء نموده ونیز یادآور شیرزنانی است که شور وشوق و  تلاش آنان کانون گرم خانواده واجتماع را استحکام می بخشند وفرشتگان آسمان را به تحسین و تعظیم وا می دارد.مردان وزنان کارگر درودتان باد که شما ترنم نسیم وتکلم بهار و تلاقی شور و زندگی در گردونه هماره پوینده زمینید و دستان پرتوان وزندگی ساز شما شوق آفرین و شورانگیز، چرخ بودن و ماندن و آبادی و استقلال را به گردش درآورده و باران وار و آفتابسان روزاروز نقشی نو و طرحی تازه وشکوهی ماندگار بر صفحه هستی رقم می زند. بر خود فرض می دانیم روزجهانی کار وکارگر را خاضعانه به عزیزان کارگر به خصوص همکاران زحمت کش خود در واحد های مختلف شهرداری اعم از؛پاکبانان،کارگران فضای سبز،واحد عمرانی وسایر عزیزان تبریک گفته و در برابر ایثار و احسان شما گرامیان احساس مباهات و از درگاه رب العالمین برای تک تک شما طلب شادی و بهروزی می نماییم وآرزومندیم که بتوانیم در خدمت این قشر تلاشگر باشیم وگرهی از کارشان را بگشاییم.