میثم قربانی سرپرست شهرداری آبعلی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر آبعلی ، با حضور اعضای شورای اسلامی و مدیران واحدها ، مراسم معارفه میثم قربانی بعنوان سرپرست شهرداری آبعلی انجام و از زحمات خالصانه حامد سلطان آهی شهردار سابق ، تجلیل گردید . شایان ذکر است میثم قربانی بعنوان مسئول فضای سبز و خدمات شهری سابقه فعالیت در شهرداری آبعلی را داشته است .

  نظرات