به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، با حضور حامد سلطان آهی شهردار و مدیران واحدهای شهرداری از اعضای شورای اسلامی شهر آبعلی با اهدای لوح سپاس تجلیل گردید .شهردار آبعلی ضمن تبریک این روز ملی و مبارک ، تعامل ، همبستگی و صداقت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی را عامل موفقیت و آبادانی شهر آبعلی دانست و خاطر نشان ساخت ؛ در سال جدید هم این روند با مشارکت مردم ادامه خواهد داشت و امیدواریم سربلند و آن طور که شایسته و بایسته مردم ولایتمدار شهر آبعلی میباشد را به واقعیت برسانیم .