دیدار چهره به چهره شهردار آبعلی با شهروندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری آبعلی ، در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهروندان فهیم و با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان برنامه هفتگی سه شنبه های پاسخگویی حامد سلطان آهی برگزار شد. در این دیدارها، شهردار آبعلی ضمن استماع به مشکلات و مسائل مراجعین ، دستورات بررسی و پاسخگویی به آنان را برای واحدهای مربوطه صادر نمود.

  نظرات