جلسه ملاقات مردمی شهردار آبعلی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، حامد سلطان آهی شهردار آبعلی روز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه با جمعی از شهروندان ملاقات کرد.

شهردار آبعلی در این دیدار صمیمی ضمن گفتگو و رسیدگی به درخواست ها و پیشنهادهای شهروندان، دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات برای رفع مشکلات آنها به مسئولین واحدهای مربوطه صادر کرد.

  نظرات