جلسه رسیدگی به مشکلات خطوط تاکسیرانی شهر آبعلی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی با حضور شریف آهی شهردار ، اعضای شورای اسلامی و نمایندگان خط تاکسیرانی مسیر آبعلی – رودهن در راستای نظم و انضباط کاری تاکسی داران سطح شهر جهت رفاه بیشتر شهروندان جلسه ای برگزار شد. شهردار آبعلی ضمن خوش آمد گویی به تاکسیداران گرامی به بیان برخی موضوعات مهم و اساسی در خصوص مشکلات خطوط فوق الذکر پرداخت . در ادامه جلسه نمایندگان تاکسیداران و رانندگان با طرح مشکلات و دیدگاه های خود پرداخته و نسبت به مهمترین مشکلات خود که همان مزاحمت مسافربران شخصی می باشد اعتراضات خود را بیان نمودند که مقرر شد واحد تاکسیرانی با پیگیریهای ویژه و هماهنگی های لازم با فرمانداری ، پلیس راهور در صدد کاهش این مزاحمت ها اقدامات لازم را بعمل آورد. شایان ذکر است مقرر گردید طرحی ویژه جهت تشویق و ترغیب رانندگانی که حضور منظم دارند لحاظ و خدمات ارائه گردد.

  نظرات