تلاش بی وقفه عوامل ستاد مدیریت بحران و خدمات شهری شهرداری آبعلی در پاکسازی برف و نمک پاشی معابر اصلی ، فرعی و اماکن عمومی به روایت تصاویر ..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات