برگزاری جلسه ستاد گرامیداشت برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرداری آبعلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی ، با حضور محسن بابایی سرپرست شهرداری ، اعضای شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرداری ، اولین جلسه ستاد برنامه ریزی برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرداری آبعلی برگزار و پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر شد جلسه ای جامع ، با حضور کلیه مسئولین شهری و هیات مذهبی در روزهای آینده در شهرداری آبعلی جهت تصمیم گیری های نهایی برگزار گردد.

  نظرات