بررسی مشکلات شهر آبعلی در اولین نشست گردشی شورای اسلامی شهرستان دماوند


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی، اولین نشست گردشی شورای اسلامی شهرستان دماوند با اعضای شورای شهر آبعلی به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهری برگزار شد.
رضا اسماعیلی رئیس شورای شهر آبعلی ضمن مطرح مشکلات شهری خواهان پیگیری مشکلات شد.
وی با اشاره به ظرفیت شورای شهرستان دماوند در خصوص پیگیری مشکلات شهرهای و روستاهای و تعامل با مسئولان شهرستانی و استانی خواهان برگزاری جلسات جهت نتیجه‌گیری و رفع موانع جهت حل مسائل و مشکلات گردید.
در ادمه رئیس شورای شهرستان دماوند از آشنایی با مشکلات شهری آبعلی و همچنین پیگیری برخی از این مسائل مواردی را مطرح نمود.
رضا هاشمی عنوان کرد: امیداریم با برگزاری جلسات گردشی در همه شهرها بتوانم حتی یک مشکل از شهر را بررسی و پیگیری نموده وبه نتیجه برسانیم.
شایان ذکر است با توجه به مشکل زمین‌های مسکن جوانان شهر آبعلی مقرر شد جلسه‌ای جهت پیگیری با رئیس بنیاد مسکن دماوند و اعضای شورای شهر آبعلی در محل دفتر شورای شهرستان برگزار شود.
در پایان مقرر شد جهت مشکلات بهداشت و درمان شهر آبعلی با شبکه بهداشت و درمان مکاتبه و جلسه‌ای انجام گیرد.

  نظرات