اجرای عملیات اصلاح و ترمیم معابر فرعی جهت تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان .روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبعلی

  نظرات